Per a l’elaboració del I Pla de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs, ha elaborat una enquesta per a joves entre 12 i 30 anys, i en 2021 es va fer una àmplia difusió per a la participació en ella, i amb les dades recaptades poder fer polítiques de millora de les condicions de vida de la població jove del municipi, coneixent les seues necessitats, inquietuds, preocupacions i motivacions. Per a la realització del Pla necessitem disposar d’una foto real de la situació actual del joves del municipi en tots els àmbits i esferes de la vida, açò ens du a la realització del diagnòstic, per a permetre investigar i posteriorment diagnosticar. Mitjançant el diagnòstic identificarem les necessitats, problemes, interessos i oportunitats de millora de la joventut. Ens ajudarà a definir la llista de les prioritats i els objectius, estratègies d’actuació i pla a seguir i amb tota aquesta informació s’elaborarà el Pla de Joventut.