CARNET JOVE

Trau el màxim profit al temps lliure i obtín importants avantatges.

Podràs beneficiar-te de descomptes en béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i semblants.

Pots beneficiar-te’n si tens entre 14 i 30 anys, tots dos inclosos,  i té una validesa de 2 anys. Tant en l’àmbit estatal com a l’europeu, hauràs de consultar les respectives pàgines web per a saber fins a quina edat comprén el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats, i si s’aplica o no el descompte.

Requisits:

  • Tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.
  • Abonar la taxa de 7,7 € (consultar exempcions i bonificacions), que tindrà una validesa de dos anys.

Tens dues modalitats: Targeta Clàssica i Targeta Financera.

En totes dues modalitats porta integrat el Carnet de Alberguista amb tots els seus descomptes i avantatges afegits

Al Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs et tramitem la targeta clàssica al moment!!!!!

Ací pots descarregar-te tota la informació del tràmit: