Amb l’objectiu de donar resposta a una demanda històrica plantejada pels grups de música locals, a causa de la inexistència d’estos en un principi, i la impossibilitat econòmica de molts joves de llogar locals d’assaig pròxims al municipi, l’Ajuntament d’Alaquàs incorporà al projecte del Passatge la creació dels locals d’assaig municipals.

El Passatge compta amb 8 locals d’assaig, insonoritzats i condicionats acústicament amb unes mesures adequades. Es disposa d’una normativa interna, que regula la convivència dins del recinte. Cada local disposa de magatzems per a poder deixar material. Hi ha una sala polivalent per a poder fer concerts i disposa de camerinos per a poder-se canviar els membres dels grups després d’assajos i concerts. Actualment fan ús dels locals d’assaig un total de 33 persones, totes elles majors de 18 anys.

El Passatge disposa de:

Sis locals d’assig:

  • 80€ al mes o 6€ per hora.
  • Possibilitat de gàbia de magatzem.
  • Aire condicionat/calefacció.
  • Servei de neteja.

Local peixera i Local cabina:

  • 80€ al mes o 6€ per hora.
  • Possibilitat de gàbia de magatzem.
  • Aire condicionat/calefacció.
  • Servei de neteja.

Normativas

Sol·licitud de reserva dels locals d’assaig