Junta Qualificadora de coneixements de Valencià.

01-09-16 - 11-09-16 Tot el dia
El Passatge
Address: Av. Blasco Ibáñez, 57, 46970 Alaquàs, España

Sol·licitud de matrícula per a la realització de proves per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià – JQCV)