Amb la voluntat de fer del Passatge un espai juvenil dinàmic i obert, comptem amb una Sala Polivalent i l’Aula d’estudi que s’oferix als joves i ciutadans, un espai multiusos, dinàmic i obert en el que es pot desenvolupar qualsevol tipus d’activitat recreativa, cultural, lúdica, etc, programada, tant pels mateixos joves i col·lectius, com pel propi Ajuntament.

Com a conseqüència de la polivalència de l’espai es desenvolupen en ella diverses activitats: cursos de formació, exposicions, concerts de grups de música, actuacions teatrals, de DJ’s, xarrades i conferències, presentació de campanyes i recursos municipals, etc.

A traducir en castellano..

clipboard01

El Passatge disposa de diferents espais polivalents per a l’ús d’associacions, grups i agrupacions musicals i ciutadans/ciutadanes del municipi.

 • Sala Polivalent.
  • 50,00 €/día o (12,00€ per hora)
 • Sala Aula d’estudi.
  • 30 €/día o (8€ per hora)
 • Sala Centro obert.
  • 30 €/día o (8€ per hora)

Condicions generals:

 • L’horari de disponibilitat és el de l’edifici.
 • Disponibilitat dels espais sempre que no hi ha cap activitat del departament o de l’ajuntament programada.
  • Centre Obert.
  • Cursos formació.
  • Reunions de programes del departament.
  • Etc.
 • Atenció de sol·licituds segons registre d’entrada oficial de l’ajuntament d’Alaquàs.
 • Sobre la programació d’activitats, cursos, concerts o actuacions
  • Totes les activitats, cursos, concerts o actuacions que implique el pagament d’una tarifa per part dels usuaris, el grups, associació o persona física que programe haurà d’abonar el 20% dels ingresos a l’Ajuntament.
  • Els concerts programats per grups de música d’Alaquàs (50% de membre empadronats a Alaquàs), tindran un descompete del 50% a les taxes i no hauran d’abonar el 20% dels ingresos a l’Ajuntament.
  • Quan es programe una activitat puntual sense fins lucratius, per part d’una Entitat inscrita al Registre d’Associacions Municipal, no abonarà la taxa la primera sessió, a partir de les següent sessions haurà d’abonar el 50% del preu per espai.
  • Quan es programes una activitat puntual amb una finalitat lucrativa, per part d’una Entitat inscrita al Registre d’Associacions Municipal, no abonarà la taxa la primera sessió, a partir de les següent sessions haurà d’abonar el 50% del preu per espai. En cas que es cobre entrada superior a 5€, no hi haurà bonificació.

Descàrregues:

Instancia oficial del Ayuntamiento

Normativa general preus públics