I CONCURS VÍDEO CURT AUDIOVISUAL #Passoscapalaigualtat


EN COMMEMORACIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs convoca el “I Concurs de Vídeo Curt Audiovisual #Passoscapalaigualtat” en commemoració del 8 de Març Dia Internacional de la Dona 2021, amb l’objectiu d’avançar en la construcció d’una societat més justa i igualitària entre dones i homes a través de la promoció de la igualtat.

ASPECTES IMPORTANTS DE LA CONVOCATÒRIA:

Poden participar en el concurs totes les persones entre edats compreses entre els 12 i els 18 anys. En cas de ser menor d’edat, la mare/pare o tutor/a haurà de signar tota la documentació annexa (Annex I, II i III) a presentar, indicant d’aquesta manera la seua conformitat amb l’exposat.

Cada participant podrà presentar una única obra audiovisual. Es garantirà l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada, així com el caràcter inèdit de la mateixa i de la titularitat en exclusiva i sense càrrega ni cap limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra i enfront de terceres persones.

Participació grupal: En cas que l’obra siga un treball conjunt de més d’una persona (realitzat per un grup, una classe, etc.) haurà de ser presentat per una única persona responsable que, amb caràcter general, serà qui realitze la inscripció. Si es desitja, es pot indicar en el moment de formalitzar la inscripció en un document a part les especificacions corresponents sobre qui són totes les persones creadores de l’obra.

PREMI

S’entregaran tres premis econòmics: 300 € a la primera posició, 200 € a la segona posició i 100 € a la tercera posició

Els dissenys podran utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials de la CV: Valencià i/o castellà.

La tècnica i l’estil seran lliures i es podrà utilitzar tot tipus d’APP o xarxes socials com Animoto Vídeo, Magisto, Cute CUT, Music Vídeo, VivaVideo, KineMaster, InShot, iMovie, TikTok, Instagram…

Els treballs es presentaran en format digital.

En el vídeo haurà d’aparéixer de forma visible el següent text en valencià: 8 de Març. Dia Internacional de la Dona. Alaquàs 2021. Passos cap a la Igualtat.

Presentació de treballs.

D’una banda, caldrà presentar la inscripció que es podrà formalitzar preferentment per seu electrònica a través de signatura digital o presencialment emplenant una instància en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alaquàs mitjançant cita prèvia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 28 de febrer de 2020. Cal dirigir aquesta instància a l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs.

Al costat de la sol·licitud d’inscripció al concurs es presentarà la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE.
  • Autorització tractament de dades personals i drets d’imatge (ANNEX I)
  • Declaració d’autoria (ANNEX II).
  • Declaració responsable (ANNEX III).

Els annexos I, II i III, s’hauran de presentar degudament emplenats i signats, i comptaran amb les dades personals de la persona participant. En cas de ser menor d’edat, la mare/pare o tutor/a haurà de signar tota la documentació annexa (Annex I, II i III) a presentar, indicant d’aquesta manera la seua conformitat amb l’exposat.

I d’altra banda, caldrà presentar el vídeo curt a través de WeTransfer, que és una pàgina web que permet compartir arxius de manera senzilla, no cal donar-se d’alta i és gratuïta.

Cal remetre aquest vídeo a l’adreça de correu electrònic igualtat@alaquas.org  juntament amb una còpia de la instància presentada per registre d’entrada i una còpia de la resta de documentació presentada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 characters available

Blue Captcha Image
Refrescar

*