Al Centre Juvenil el Passatge, pots aconseguir el teu Carnet Jove

Renovem el conveni amb l’IVAJ facilitant condicions favorables per als joves titulars del Carnet Jove

Requisits: Tindre entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos)
Preu: 8,56€
Ingrés a: Compte corrent GVA.IVAJ: CAIXABANK: ES21 2100 7596 1413 0039 2235

Durada: 2 anys
Cal portar:
– Justificant original bancari del pagament de la taxa
– DNI, passaport o NIE
– Justificació de les exempcions o bonificacions (cal presentar l’original)

Tramitació i informació:
Centre Juvenil El Passatge
Av. Blasco Ibáñez, 57 Alaquàs
Telf: 961502343             departamentjoventut@alaquas.org

Et recordem que a l’Ajuntament d’Alaquàs pots aconseguir condicions favorables amb el teu Carnet Jove:

25% dto. als locals d’assaig de El Passatge.

25% en el lloguer de les següents instal·lacions esportives: camps de futbol, pista de tennis, pistes de pàdel del Poliesportiu del Terç, i el pavelló cobert i sales de barri

25% en l’abonament (en matrícula, mensualitat i temporada) de la Sala fitness, piscina i Sala fitness+piscina.

25% en classes dirigides d’activitat físico-esportiva.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:

Joves pertanyents a col·lectius vulnerables

 • Persones joves tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten esta condició mitjançant certificat de l’entitat pública que exercisca la seua guarda o la seua tutela o mitjançant còpia de la resolució administrativa per la qual s’haja constituït esta mesura.
 • Persones joves que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d’edat.
 • Majors de 16 anys i menors de 18 anys que, o bé tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o bé siguen víctimes d’explotació sexual o tracta, o bé siguen víctimes de violència intrafamiliar.
 • Menors d’edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa.
 • Persones joves en situació d’exclusió social acreditada per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.
 • Exempció total del pagament de la taxa.
 • Exempció total del pagament de la taxa
 • Documentació justificativa: resolució judicial.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

S’ha d’acreditar, davant de l’entitat emissora, el dret a aquesta exempció i, només a l’efecte de la comprovació (no s’ha de remetre cap còpia a l’IVAJ, ni quedar-se cap còpia l’Ajuntament).

 • 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria especial.
 • Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.
Joves amb discapacitat reconeguda
 • 50 % del pagament de la taxa per a joves amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 %.
 • Documentació justificativa: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o en el seu cas, resolució dictada per òrgan competent.
 • 50 % en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria especial.
 • Documentació justificativa: títol col·lectiu de familía monoparental o carnet individual, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.
 • Seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat..
  • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
 • No seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

.

carnet-jove-ivaj

Por joventut

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

 characters available

Blue Captcha Image
Refrescar

*