Convocatòria NO EM TOQUES EL WHATSAPP

#Noemtoqueselwhatsapp, una visió jove sobre la violència contra les dones a través de l’art.

L’IVAJ pretén reconéixer les propostes joves que ajuden a sensibilitzar la societat valenciana sobre el problema de la violència contra les dones a través de l’art. Per això, vol donar visibilitat a projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones. Esta visibilitat consistirà en la difusió de les obres que hagen realitzat joves de centres juvenils, centres educatius i associacions juvenils, en les xarxes socials, web i activitats de l’IVAJ, així com en l’exposició itinerant #Noemtoqueselwhatsapp i en la Trobada d’Experiències amb Valors, que organitzarà l’IVAJ en el primer semestre de 2022.

Participants

Podran participar en esta convocatòria les associacions juvenils, centres educatius, centres juvenils i grups de joves de la Comunitat Valenciana, que hagen realitzat, al llarg de 2021, alguna de les activitats artístiques, en alguna de les modalitats que s’indiquen en l’apartat següent, i que estiguen relacionades amb la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violència contra les dones.

La participació de grups de joves es farà a través de centres juvenils o de personal tècnic de la Xarxa Jove. L’IVAJ facilitarà a les entitats participants un kit de material promocional de la campanya #Noemtoqueselwhatsapp abans del 25 de novembre, Dia internacional de l’eliminació de la violència contra les dones.

Modalitats

S’estableixen sis modalitats: fotografia, vídeo, arts escèniques, música, micro-relate i arts plàstiques.

Per a les modalitats de vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques els grups participants hauran d’estar integrats per un mínim de tres joves, amb edats compreses entre els 12 i 18 o entre 18 i 24 anys.

En el cas de les fotografies o micro-relats l’autoria podrà ser individual, però haurà de ser presentada per una entitat o grup.

Treballs

Les obres hauran de ser originals i inèdites. No es podran usar materials subjectes a drets d’autor, sense la corresponent autorització. L’IVAJ no assumeix la responsabilitat de l’ús no autoritzat del copyright.

Les entitats o grups participants en esta convocatòria hauran de disposar d’autorització per a l’ús de la imatge de menors d’edat que apareguen en qualsevol de les obres presentades. Les obres presentades podran ser seleccionades per l’IVAJ per a ser difoses en les seues xarxes socials o en les seues activitats, així com per a formar part de l’exposició #Noemtoqueselwhatsapp.

Característiques tècniques per a cada modalitat

1. Fotografia. Fotos en format .jpg a 255 ppp, 4.000 píxels i/o 40 cm del costat més gran (4 Mb per arxiu com a màxim). Un màxim de 3 obres, independents o que formen una sèrie (està permés el retoc digital).

2. Vídeo. Vídeos d’un màxim de seixanta segons de duració, allotjats en qualsevol plataforma de vídeo, amb un màxim de dos vídeos per grup.

3. Teatre i dansa. Espectacle de composició pròpia i una duració màxima de tres minuts. Els treballs estaran pujats a qualsevol plataforma de vídeo i tindran les característiques escèniques per a poder representar-se en la Trobada d’Experiències amb Valors.

4. Música. Rap o altres expressions musicals de composició pròpia i d’un màxim de tres minuts, allotjades en qualsevol plataforma de vídeo i amb característiques escèniques per a poder representar-se en la Trobada d’Experiències amb Valors.

5. Arts plàstiques. Còmics, grafitis o cartells, que es presentaran en format .jpg a 255 ppp, 4000 píxels i/o 40 cm del costat més gran (4 Mb per arxiu com a màxim). Un màxim de tres tires de còmic o tres cartells per equip. Quant als grafitis, cada equip només presentarà un esbós, i en cas de ser seleccionat realitzarà el definitiu al lloc de la Trobada d’Experiències amb Valors.

6. Micro-relats. Tindran una extensió màxima de 200 paraules i es presentaran en format PDF.

Sol·licituds i termini de presentació

La sol·licitud per a participar en esta convocatòria haurà d’emplenar-se en el formulari on s’inclourà l’enllaç amb una plataforma digital des d’on l’IVAJ puga descarregar les obres presentades.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 d’octubre de 2021.

Selecció dels treballs presentats

L’IVAJ, amb l’assessorament de persones expertes, seleccionarà les obres que, per les seues característiques, siguen més adequades per a ser difoses en les seues activitats o xarxes socials, o per a formar part de l’exposició #Noemtoqueselwhatsapp.

Se valorarà la qualitat, els valors que transmeten i el treball en grup. Els treballs seleccionats es publicaran en la pàgina web de l’IVAJ i es comunicarà la publicació a tots els grups participants. Les persones integrants d’estos grups seran convidats per l’IVAJ a participar en la Trobada d’Experiències amb Valors, que tindrà lloc en el primer semestre de 2022.

Treballs seleccionats

Els treballs seleccionats seran cedits a l’lVAJ durant els cinc anys següents a la presentació. L’IVAJ es reserva el dret de divulgar-los o difondre’ls públicament i de reproduir-los, en part o íntegrament, sense que per això els autors, als quals se’ls reconeix la propietat intel·lectual de les seues obres, reporten cap dret.

La presentació dels treballs implica esta cessió, sense necessitat d’autorització posterior. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

 characters available

Blue Captcha Image
Refresh

*