Concurs de Graffiti Alaquàs Art Urbà

L’Ajuntament d’Alaquàs vol plasmar una altra forma d’art en diverses parts de la localitat, i que serveixin d’embelliment a la localitat i com a possible reclam turístic.

L’Ajuntament d’Alaquàs i la seua regidoria de Joventut, volen plasmar una altra forma d’art en diverses parts de la localitat, i que serveixin d’embelliment a la localitat i com a possible reclam turístic.

És precís facilitar el context, marc i reconeixement adequat per a fer visible espais concrets, creacions, artistes, etc, referents tots ells, de la Cultura Urbana i del món del graffiti,  d’Alaquàs, resta de la Comunitat Valenciana i territori espanyol.

Amb aquesta intenció s’han confeccionat les Bases del “CONCURS DE GRAFITS. ALAQUÀS ART URBÀ 2019-2020” on s’estableixen els terminis, criteris, a seguir a aquest procés i de les que es farà la pertinent publicitat i difusió a través de la plana web de l’Ajuntament d’Alaquàs.

BASES

1.PARTICIPANTS

Pot participar en aquest certamen qualsevol persona o grup de persones majors de 16 anys que demostren un adequat nivell artístic en el camp del grafit.

La inscripció serà gratuïta.

En el cas de menors d’edat, l’autorització del pare, mare o tutor / a legal per a la participació en aquest Certamen, així com per a qualsevol cessió relacionada amb el mateix.

Possibilitat de participar de forma individual (1 sol escriptor) o per grups (màxim 3 escriptors)

2. INSCRIPCIÓ I TERMINIS

El termini de presentació començarà un cop publicades les bases, i finalitzarà el 31 de gener de 2020.

La presentació de les propostes serà:

Primera opció: Per REGISTRE d’ ENTRADA OFICIAL de l’Ajuntament d’Alaquàs al Carrer Major, 88 46970 Alaquàs.

Horari:

Dilluns de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores

De dimarts a divendres de 9 a 14 hores.

(Pot haver modificació horària del registre municipal)

 Segona opció: Per CORREU CERTIFICAT enviat a l’Ajuntament d’Alaquàs al Carrer Major, 88 46970 Alaquàs (València).

 Per a qualsevol dubte i aclariment existeix la possibilitat de telefonar al 96 150 23 43 o escriure un correu electrònic a departamentjoventut@alaquas.org

 L’execució dels treballs s’ha de dur a terme, amb un acord entre les parts, abans del 15 de març de l’any 2020.

L’obra s’haurà de iniciar i finalitzar en un màxim de 4 dies consecutius. En cas que el/s guanyador/s foren de fora de la Província de València es valorarà la possibilitat de contemplar les dietes als guanyadors/es del premi amb 200€.

 Un mateix grup o individu pot presentar una o dos obres.

Els materials per l’execució de l’obra serà subministrat per l’Ajuntament d’Alaquàs.

3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

En sobre tancat indicant al seu exterior les dades de la persona de contacte i lema de l’obra amb el bolletí d’inscripció i la següent documentació:

 • Esbós en A3 apaïsat, amb el que es pretén plasmar (indicant darrere el lema de l’obra, lloc o espai). Possibilitat de presentar més d’un A3 per les dimensions del mur.
 • Informació de colors i quantitat de material precís.
 • Temàtiques, i lloc o espai objecte del treball dels que s’han proposat:

 Mur perimetral de parc del dijous i el seu escenari. Mides 36 metres per 4 metres d’alçada.

TEMÀTICA: igualtat, igualtat de sexe, educació, l’ús del valencià, i l’art.

 • Declaració jurada d’exclusivitat de les obres presentades.
 • Fotocòpia de DNI.
 • Fotos d’altres obres realitzades.
 • Enllaços web, xarxes socials, textos explicatius de l’obra, etc.
 • En cas de ser menor d’edat, l’autorització paterna o materna o del responsable legal.

 4. PREMIS

S’estableix una quantitat econòmica de 1.500 € (menys l’IRPF corresponent) per al guanyador de l’obra presentada.

La quantia s’abonarà una volta estiga terminat el graffiti.

El Jurat pot declarar deserts els premis.

5. FASES

Fase 1: Recepció de propostes i fulles d’inscripció al concurs que acabarà el/l’ 31 de gener de 2020. Una vegada finalitze, es farà una comunicació oficial als autors o a les autores de les obres.

Fase 2: Un jurat nomenat a l’efecte i presidit per l’Alcalde d’Alaquàs triarà un total de dues obres, de forma que la segona obra quedarà com a suplent de l’obra guanyadora.

En cas de haver només una obra i no tindre la qualitat suficient segons el jurat, l’organització podrà deixar el lloc o espai desert.

Una vegada finalitze, es farà una comunicació oficial als autors o a les autores de les obres.

6. JURAT I CRITERIS

El jurat presidit i designat per l’Alcalde d’Alaquàs o en qui delegue estarà integrat per:

 • El Regidor o la Regidora de Joventut.
 • Un o una tècnic o tècnica de l’Ajuntament d’Alaquàs que fa de secretari.
 • Una persona pertanyent a associacions o col·lectius estables relacionats amb els espais objecte del concurs.
 • Un persona pertanyent a associacions o col·lectius estables relacionats amb la cultura urbana.

Els criteris a valorar seran:

 • Qualitat artística.
 • Originalitat.
 • Dificultat d’execució.

A qualsevol de les fases, el Jurat podrà desqualificar qualsevol concursant pels següents motius o situacions:

 • Grafits o dibuixos fora dels espais i horaris assignats per l’organització.
 • Grafits que constituïsquen apologia de la violència en qualsevol de les seues manifestacions, així com la realització de treballs de contingut racista, xenòfob o sexista.
 • Alteració dels treballs realitzats per altres persones concursants.
 • Plagi d’altres obres realitzades.
 • Tirar residus fora dels recipients proporcionats per l’organització.
 • Treballs que no es corresponguen amb l’esbós lliurat, a la fase prèvia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

 characters available

Blue Captcha Image
Refresh

*