Descuentos en Alaquàs con el Carnet Jove

Al Centre Juvenil el Passatge, pots aconseguir el teu Carnet Jove

Renovem el conveni amb l’IVAJ facilitant condicions favorables per als joves titulars del Carnet Jove

Requisits: Tindre entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos)
Preu: 8,56€
Ingrés a: Compte corrent GVA.IVAJ: CAIXABANK: ES21 2100 7596 1413 0039 2235

Durada: 2 anys
Cal portar:
– Justificant original bancari del pagament de la taxa
– DNI, passaport o NIE
– Justificació de les exempcions o bonificacions (cal presentar l’original)

Tramitació i informació:
Centre Juvenil El Passatge
Av. Blasco Ibáñez, 57 Alaquàs
Telf: 961502343             departamentjoventut@alaquas.org

Et recordem que a l’Ajuntament d’Alaquàs pots aconseguir condicions favorables amb el teu Carnet Jove:

25% dto. als locals d’assaig de El Passatge.

25% en el lloguer de les següents instal·lacions esportives: camps de futbol, pista de tennis, pistes de pàdel del Poliesportiu del Terç, i el pavelló cobert i sales de barri

25% en l’abonament (en matrícula, mensualitat i temporada) de la Sala fitness, piscina i Sala fitness+piscina.

25% en classes dirigides d’activitat físico-esportiva.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:

Joves pertanyents a col·lectius vulnerables

 • Persones joves tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors, i que es troben en acolliment residencial o familiar, que acrediten esta condició mitjançant certificat de l’entitat pública que exercisca la seua guarda o la seua tutela o mitjançant còpia de la resolució administrativa per la qual s’haja constituït esta mesura.
 • Persones joves que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels 3 anys anteriors a la majoria d’edat.
 • Majors de 16 anys i menors de 18 anys que, o bé tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d’edat, o bé siguen víctimes d’explotació sexual o tracta, o bé siguen víctimes de violència intrafamiliar.
 • Menors d’edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa.
 • Persones joves en situació d’exclusió social acreditada per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència.
 • Exempció total del pagament de la taxa.
 • Exempció total del pagament de la taxa
 • Documentació justificativa: resolució judicial.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d’atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.

S’ha d’acreditar, davant de l’entitat emissora, el dret a aquesta exempció i, només a l’efecte de la comprovació (no s’ha de remetre cap còpia a l’IVAJ, ni quedar-se cap còpia l’Ajuntament).

 • 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses de categoria especial.
 • Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.
Joves amb discapacitat reconeguda
 • 50 % del pagament de la taxa per a joves amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66 %.
 • Documentació justificativa: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o en el seu cas, resolució dictada per òrgan competent.
 • 50 % en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria general.
 • Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals de categoria especial.
 • Documentació justificativa: títol col·lectiu de familía monoparental o carnet individual, o si és el cas, resolució de l’òrgan competent.
 • Seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat..
  • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
 • No seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

.

carnet-jove-ivaj

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

 characters available

Blue Captcha Image
Refrescar

*