Descuentos en Alaquàs con el Carnet Jove

Al Centre Juvenil el Passatge, pots aconseguir el teu Carnet Jove

Renovem el conveni amb l’IVAJ facilitant condicions favorables per als joves titulars del Carnet Jove

Requisits: Tindre entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos)
Preu: 8,40€
Ingrés a: Compte corrent GVA.IVAJ: CAIXABANK: ES21 2100 7596 1413 0039 2235

Durada: 2 anys
Cal portar:
– Justificant original bancari del pagament de la taxa
– DNI, passaport o NIE
– Justificació de les exempcions o bonificacions (cal presentar l’original)

Tramitació i informació:
Centre Juvenil El Passatge
Av. Blasco Ibáñez, 57 Alaquàs
Telf: 961502343             departamentjoventut@alaquas.org

Et recordem que a l’Ajuntament d’Alaquàs pots aconseguir condicions favorables amb el teu Carnet Jove:

25% dto. als locals d’assaig de El Passatge.

25% en el lloguer de les següents instal·lacions esportives: camps de futbol, pista de tennis, pistes de pàdel del Poliesportiu del Terç, i el pavelló cobert i sales de barri

25% en l’abonament (en matrícula, mensualitat i temporada) de la Sala fitness, piscina i Sala fitness+piscina.

25% en classes dirigides d’activitat físico-esportiva.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
(Article 159 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell)

-Els membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
•    Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial.
•    Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general.
-Els joves amb discapacitat reconeguda oficialment gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
•    Exempció total del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 66%
•    Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 33%
-Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
•    Exempció total del pagament de la taxa per als membres de famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial.
•    Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als membres de famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general.
-Les víctimes d’actes de violència sobre la dona gaudiran d’una bonificació total del pagament de la taxa.
Acumulació de les exempcions i bonificacions
Seran acumulables:
–    Les exempcions per família nombrosa i discapacitat.
–    Les exempcions de discapacitat i família monoparental.
No seran acumulables:
Les exempcions per família nombrosa i família monoparental.

carnet-jove-ivaj

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 characters available

Blue Captcha Image
Refrescar

*