Descomptes a Alaquàs amb el Carnet Jove

Al Centre Juvenil el Passatge, pots aconseguir el teu Carnet Jove

Renovem el conveni amb l’IVAJ facilitant condicions favorables per als joves titulars del Carnet Jove
  • Un 25% pel lloguer d’instal·lacions esportives (camps futbol, pista atletisme, pàdel, tennis, piscina, sales de barri…)
  • Un 25% per a matriculació en activitats esportives (natació, aquafitness, aeròbic-Step-Body Power, Zumba, pilates, cicle indoor,…)
  • Preu especial de dilluns a divendres de 2,40 €, i dissabtes, diumenges i festius de 3,20 € (equivalent al 20% en ambdós casos) per a l’entrada a la Piscina d’Estiu

Requisits: Tindre entre 14 i 30 anys (ambdós inclosos)
Preu: 8,40€
Ingrés a: Compte corrent GVA.IVAJ: BANKIA ES17 2038 6159 9664 0000 1236

Durada: 2 anys
Cal portar:
– Justificant original bancari del pagament de la taxa
– DNI, passaport o NIE
– Justificació de les exempcions o bonificacions (cal presentar l’original)

Tramitació i informació:
Centre Juvenil El Passatge
Av. Blasco Ibáñez, 57 Alaquàs
Telf: 961502343             departamentjoventut@alaquas.org

Et recordem que a l’Ajuntament d’Alaquàs pots aconseguir condicions favorables amb el teu Carnet Jove:

Un 25% pel lloguer d’instal·lacions esportives (camps futbol, pista atletisme, pàdel, tennis, piscina, sales de barri…)
Un 25% per a matriculació en activitats esportives (natació, aquafitness, aeròbic-Step-Body Power, Zumba, pilates, cicle indoor,…)
Preu especial de dilluns a divendres de 2,40 €, i dissabtes, diumenges i festius de 3,20 € (equivalent al 20% en ambdós casos) per a l’entrada a la Piscina d’Estiu.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS:
(Article 159 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell)

-Els membres de famílies nombroses gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
•    Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial.
•    Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general.
-Els joves amb discapacitat reconeguda oficialment gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
•    Exempció total del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 66%
•    Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als joves amb una discapacitat igual o superior al 33%
-Els membres de famílies monoparentals gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
•    Exempció total del pagament de la taxa per als membres de famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial.
•    Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als membres de famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general.
-Les víctimes d’actes de violència sobre la dona gaudiran d’una bonificació total del pagament de la taxa.
Acumulació de les exempcions i bonificacions
Seran acumulables:
–    Les exempcions per família nombrosa i discapacitat.
–    Les exempcions de discapacitat i família monoparental.
No seran acumulables:
Les exempcions per família nombrosa i família monoparental.

carnet-jove-ivaj

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

 characters available

Blue Captcha Image
Refresh

*