Ajudes Programa Bono Viatge Comunitat Valenciana

L’objecte del Programa és facilitar, a través d’ajudes directes, que les persones majors d’edat i empadronades en la Comunitat Valenciana realitzin viatges turístics.

Els períodes de gaudi del bo són els següents:
• 20 d’octubre 2020 – 31 de desembre de 2020
• 01 de gener de 2021 – 24 de març de 2021
• 13 d’octubre de 2021 – 31 de desembre de 2021

IMPORTANT: només es podrà realitzar una sol·licitud per persona i període.

L’ajuda directa cobrirà el 70% del cost dels serveis subvencionables, amb un màxim de 600 euros per Bono Viaje CV. El règim de concessió d’aquesta serà per ordre de formalització de reserves conformes en allotjaments turístics i agències de viatges adherits al Programa.

NOTA ACLARIDORA

A fi de donar claredat al que s’estableix en l’apartat QUART (Requisits dels serveis turístics objecte del Programa), apartat 1r, de la Instrucció de 19 d’octubre de 2020 del President de Turisme Comunitat Valenciana dicteu en desenvolupament i aplicació del Decret 156/2020, del Consell, que regula el Programa Bono Viaje CV, ES TRASLLADA QUE:

• Sobre un mateix bo viatgi no podrà imputar-se més d’una unitat alojativa. En el cas dels establiments hotelers, la unitat alojativa és una habitació.
• Si la persona beneficiària del Codi Promocional disposa de títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana en compliment de l’Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, podrà sol·licitar incloure en la seva reserva dues habitacions en un mateix establiment d’allotjament turístic hoteler adherit, i tant el propi allotjament hoteler, com en el seu cas l’agència de viatges, el podrà incloure en la reserva que formalitzi amb càrrec al Programa Bono Viaje CV. En aquest cas, en la justificació de la subvenció, a més de la documentació ja requerida en la Instrucció, haurà d’aportar escanejat el document acreditatiu de la condició de família nombrosa.

La Direcció de Turisme Comunitat Valenciana

Ver más información…

Lista de empresas adheridas…

cceso al Programa


INSCRIPCIÓN PERSONA BENEFICIARIA

ADHESIÓN EMPRESAS

Documentos Oficiales


DESCARGAR DECRETO

DESCARGAR INSTRUCCIÓN

Información Contacto (CAU)

Atención personas beneficiarias: 960992778

Atención empresas adheridas: 960992779

Correo Electrónico: bonoviajeCV.gva@tragsa.es

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

 characters available

Blue Captcha Image
Refresh

*